009733_Nusselein, juwelier_Amsterdam

Spark l e & Sh i ne Co l l ect i on 2024

1. S456 Geel/witgouden ring met 0.06ct. H SI diamant 1.099,- 2. S950 Geel/witgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.015ct. H SI diamant 579,- 3. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 4. S951 Geel/witgouden hanger met 0.03ct. H SI diamant 419,- Een versche idenhe id i n vormen en k l euren ver ras t keer op keer . Time after time 1. 2. 3. 4.

Juwelier Nusselein zit nooit stil. Elk seizoen duiken er nieuwe trends op en verlaten andere stijlen weer het toneel. We houden steeds de ogen open voor nieuwe ontwikkelingen. De sieraden in deze catalogus zijn daar een mooi voorbeeld van: eigentijds design, stijlvol vormgegeven met kwalitatief hoogwaardige materialen. Onze visie op de trends van het nieuwe jaar. In november is het 50 jaar geleden dat Juwelier Nusselein in de Kinkerstraat neerstreek. Daarom heeft goud in 2024 onze speciale aandacht. Kinkerstraat 1. S270 Geelgouden ring 329,- 2. S276 Geelgouden ring 389,-

1. S026 Geelgouden ring met 0.10ct. H SI diamant 629,- Yes E E N A L L I A N C E - R I N G O F E E N S O L I T A I R E R I N G ? Het verschi l tussen een Al l iance-r ing en een sol i tai re r ing l igt in het ontwerp en de set t ing van de ede l stenen. Een Al l iance-r ing i s een r ing waarbi j de band vol l edig i s bezet met een r i j van k l e ine ede l stenen. Een sol i tai re r ing i s een r ing waarbi j er enke l één grote ede l steen cent raal staat . 1.

2. S022 Geelgouden ring met 0.25ct. GH SI diamant 959,- 3. S300 Geel/witgouden ring met 0.05ct. H SI diamant 499,- 4. S014 Witgouden ring met 0.05ct. H SI diamant 289,- 5. S036 Geelgouden ring met 0.09ct. H SI diamant 379,- 6. S031 Witgouden ring met 0.13ct. H SI diamant 599,- when do I ask the question? W H A T D O Y O U C H O O S E ? Al l iance r i ngen symbo l i seren de eeuwi ghe id van l i e fde en worden vaak gekozen a l s t rouwr i ngen of j ubi l eumr i ngen . So l i tai re r i ngen worden vaak gekozen a l s ver l ov i ngsr i ngen . Be ide r i ngen hebben hun e i gen un i eke aant rekk i ngskracht en symbo l i ek . A L L I ANC E R I NG , E ND L ESS L OV E , E X P R ESS E D I N A C I RC L E O F BR I L L I ANC E . Alliance Solitair S O L I T A I R E R I N G , W H E R E O N E D I A M O N D S P E A K S V O L U M E S . 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. S384 Geelgouden armband 19cm 579,- 2. S343 Geelgouden armband 18cm 349,- 3. S386 Geelgouden ring met granaat 349,- 4. S392 Geelgouden ring 379,- 5. S383 Geelgouden bangle vlakke buis 3x61mm 1.099,- G E T T H E L O O K Breathe life into your outfit with captivating pieces and a gemstone that makes head turn G L A M O R O U S G A R N E T De gouden bas i s s t raa l t subt i e l door de granaat heen voor een zonn i g e f f ect . 1. 2. 3. 4. 5. S T A P L E P I E C E Een mi n ima l i s t i sche , makke l i j k te combi neren armband mag n i et i n j e co l l ect i e ontbreken .

1. S270 Geelgouden ring 329,- 2. S276 Geelgouden ring 389,- 3. S280 Geelgouden oorringen 389,- 4. S268 Geelgouden collier 70cm 1.199,- 5. S306 Geelgouden collier 42cm 769,- Trend L O N G C H A I N S Deze t rendy schake l -combi nat i e kan l ang gedragen worden of a l s Y-co l l i er . T R U E E A R R I N G S Deze k l ass i ekers z i j n door het formaat he l emaa l t rendy en met s t i j l en een per f ecte combi . B O L D C O M B I N A T I O N Combi neer deze bo l d r i ngen samen voor een weerga l oos s tatement . De r i ngen z i j n f i l i grai n gebodemd voor een comfor tabe l draaggevoe l . 4/5. 1. 2. 3.

G

Green Versch i l l ende groene schaker i ngen scheppen een i nt r i gerend l i cht spe l i n deze natuurge ï nspi reerde set . E A R T H Y E L E G A N C E 1. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 2. S454 Geelgouden hanger met peridoot en toermalijn, 0.06ct. H SI diamant 869,- 3. S453 Geelgouden oorstekers met peridoot en toermalijn, 2x 0.025ct. H SI diamant 1.099,- 4. S456 Geelgouden ring met peridoot en toermalijn, 0.06ct. H SI diamant 1.099,- 1. 2. 3. 4.

1. S299 Geel/witgouden ring met 0.05ct. H SI diamant 499,- 2. S036 Geelgouden ring met 0.09ct. H SI diamant 379,- 3. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 4. S288 Geelgouden hanger met 0.05ct. H SI diamant en graveerhanger 339,- 5. S292 Witgouden collier met 0.05ct. H SI diamant 42+3cm 399,- 6. S294 Witgouden ring met 0.07ct. H SI diamant 429,- 7. S291 Witgouden oorstekers met 2x 0.05ct. H SI diamant 399,- 8. S281 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.035ct. H SI diamant 579,- 9. S282 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.035ct. GH SI diamant 479,- THE diamond essentials G O F O R G L I T T E R B O L D I S B E T T E R Graveerhanger met diamant , voor j ouw e i gen teks t , foto of v i ngerafdruk . Wi tgoud en diamant , een betoverende combi nat i e . Stapel een ring voor elke herinnering. Jouw earparty straalt met diamanten, een feest van glans en glamour. S T A C K T R E N D E A R P A R T Y 1. 2. 3. 5. 4. 6. 7. 8. 9.

10. S285 Geelgouden oorstekers met 2x 0.05ct. H p1 diamant 299,- 11. S284 Geelgouden oorstekers met 2x 0.025ct. H p1 diamant 289,- 12. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 13. S286 Geel/witgouden hanger met 0.10ct. H SI diamant 429,- 14. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 15. S287 Geelgouden hanger met 0.09ct. H SI diamant 369,- 16. S283 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.03ct. H SI diamant 379,- 17. S289 Witgouden collier met 0.04ct. H SI diamant 42+3cm 349,- 18. S290 Witgouden collier met 0.03ct. H SI diamant 42+3cm 399,- M I X A N D M A T C H M A K E A S T A T E M E N T Combi neer een ver f i j nde diamanten hanger met subt i e l e diamanten oorknoppen . Vers i er j ouw out f i t met spranke l ende diamanten . 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 10. 11.

1. S449 Geelgouden ring met 0.22ct. H SI diamant 769,- 2. S440 Geelgouden ring met 0.36ct. H SI diamant 1.150,- 3. S444 Witgouden ring met 0.50ct. H SI diamant 1.799,- D E L I C A T E P R O M I S E S E l k op hun man i er r i j ke l i j k bezet met diamanten , z i j n deze r i ngen a l t i jd een succes bi j l i e fhebbers van ver f i j nd des i gn . 1. 2. 3.

showcase all of your c 1. S561 Geelgouden hanger met citrien 135,- 2. S562 Geelgouden hanger met amethist 89,- 3. S560 Geelgouden hanger met blauw topaas 89,- 4. S558 Geelgouden collier met citrien 41+2+2cm 249,- 5. S559 Geelgouden collier met amethist 41+2+2cm 249,- 6. S557 Geelgouden collier met blauw topaas 41+2+2cm 249,- 7. S564 Geelgouden oorstekers met citrien 179,- 8. S565 Geelgouden oorhangers met amethist 149,- 1. 2. 3. 4. 5. 9. 7. 8.

colours 9. S563 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met blauw topaas 329,- 10. S572 Geelgouden ring met citrien 399,- 11. S568 Geelgouden ring met sky blue topaas 369 12. S576 Geelgouden ring met citrien 329,- Fe l gek l eurde ede l s tenen a l s topaas en ameth i s t voegen een vro l i j ke noot toe aan e l ke out f i t . 6. 10. 11. 12.

1. S342 Geelgouden armband 19cm 549,- 2. S345 Geelgouden armband 18,5cm 479,- 3. S349 Geelgouden armband 19cm 319,- 4. S343 Geelgouden armband 18cm 349,- 5. S344 Geelgouden armband 19cm 659,- 6. S350 Geelgouden armband 18,5cm 269,- Met schake l s var i ërend i n groot te en afwerk i ng ont s taat een bonte mi x van s t i j l vo l l e armbanden . the BRACELE T collection 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. S347 Geelgouden collier 45cm 749,- 8. S348 Geelgouden collier 45cm 539,- 9. S346 Geelgouden collier 42cm 339,- Jewelry speaks volumes about your personal style Mi x en match met f i j ne co l l i ers i n di verse texturen voor een totaa l l ook met di epgang . 7. 8. 9.

TISSOT prx 35 mm automatic A SWISS MADE THROWBACK TO A FLAGSHIP TISSOT DESIGN FROM 1978

De Tissot Chrono XL Classic wordt net als de Tissot Chrono XL gekenmerkt door zijn grote kast met een diameter van 45 mm. De grootte van de wijzerplaat maakt de tijd gemakkelijk af te lezen, met elegante Arabische cijfers. De wijzerplaat met chronograaf draagt bij aan de sportieve uitstraling. De Tissot Chrono XL Classic heeft een retro uitstraling met een sportieve twist. Ø45 MM T116.617.16.092.00 WINKELADVIESPRIJS €395,00 TISSOT CHRONO XL CLASSIC In 1978 creëerde Tissot een quartz-model, dat werd gekenmerkt door een platte, tonneau-vormige kast, smalle indexen en een stalen armband. Een paar jaar later registreerde Tissot de naam PRX. “PR” staat voor “precies” en “robuust”. De “X” staat voor het Romeinse cijfer tien en voor de druk van 10 bar, wat overeenkomt met een diepte van 100meter, tot waar het horlogewaterdicht bleef. Ø40 MM T137.463.33.020.00 WINKELADVIESPRIJS €475,00 Tissot PRX Digital 40 MM Ontdek de Tissot Sideral, een fascinerende samensmelting van vintage allure en modern vakmanschap. Het horloge heeft een 41 mm brede kast van gesmeed carbon en een levendige gele band, als eerbetoon aan zijn iconische wortels in de jaren 1970. De wijzerplaat heeft een veelkleurige lichtgevende animatie die de unieke charme versterkt. Waterbestendig tot 30 bar (300 meter) en uitgerust met Super-LumiNova® gecoate indexen. Ø41 MM T145.407.97.057.00 WINKELADVIESPRIJS €1095,00 TISSOT SIDERAL POWERMATIC 80 De naam Le Locle lijkt een betrouwbaar ingrediënt voor succes. Het is niet alleen de geboorteplaats van het huis en het erfgoed van Tissot, gelegen in de Zwitserse Jura, het is daarnaast de naam van een enorm populaire collectie van automatische horloges. De modellen zijn buitengewoon elegant en vol details, zoals Romeinse cijfers en een traditionele Le Locle-signatuur die het sierlijke en klassieke plaatje compleet maken. Ø39 MM T006.407.11.033.03 WINKELADVIESPRIJS €775,00 TISSOT LE LOCLE 20th ANNIVERSARY

7 6 1 4 5 2 3 “A magical blend of pressure, heat, time and laboratory love.” 1. LG1006Y €949,- Center stone 0.40ct side stones 0.18ct 2. LG1004Y 0.75ct €1399,- 0.21ct 5. LG1012Y €499,- 0.24ct 6. LG7006Y €499,- 0.33ct LG7007Y €649,- 7. 0.31ct 3. LG1013Y €599,- 0.35ct 4. LG1002Y €849,-

1 2 3 6 7 4 5 Blush is excited to announce the launch of Blush Lab Diamonds, a pioneering collection of jewellery. “Sommige dingen zijn tijdloos. Liefde, schoonheid, eenvoud, verfijning, emotie, oprechtheid. En tegelijkertijd verandert de wereld continu. We willen ons verbeteren, bijdragen, ontwikkelen en bijzondere momenten en meer luxe bereikbaar maken voor meer mensen. Vooruitgang in de technologie kan hierin een mooie rol vervullen. Lab Diamonds maken het voor Blushmogelijk omeen duurzame diamanten juwelenlijn te creëren. Een prachtige en waardevolle aanvulling op de bestaande 14 karaat gouden Blush juwelenmet zirkonia en Blush Natural Diamonds. Zo kunnen wij iedereen een persoonlijke keuze bieden om precies te vinden wat tot hen spreekt en bij hen past.” Blush Lab Diamonds sieraden worden vervaardigd van 100% gecertificeerd gerecycled 14k goud met lab diamanten in een Top Wesselton SI1 kwaliteit. Center stone 0.25ct side stones 0.15ct 2x 0.30ct 1. LG1010Y €899,- 2. LG7002Y €749,- 2x0.20ct 0.25ct 3. LG1001Y €699,- 4. LG7001Y €549,- 1.0ct 0.30ct 5. LG1007Y €699,- 6. LG1005Y €1799,- LG3002Y €499,- 7. Center stone 0.20ct side stones 2x0.06ct

1. S324 Geelgouden ring met zirkonia 189,- 2. S331 Geelgouden ring met zirkonia 279,- 3. S339 Geelgouden ring 219,- 4. S307 Geelgouden oorringen 369,- 5. S312 Geelgouden collier 40+2+2cm 219,- 6. S317 Geelgouden hanger met zirkonia 79,- 7. S315 Geelgouden hanger 45,- 8. S316 Geelgouden graveerhanger 109,- 9. S304 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 289,- 10. S310 Geelgouden klapoorringen (scharnier) 239,- S W I T C H I T U P Deze losse hanger t j es maken het moge l i j k j e hal sket t ing aan te passen naarge lang j e mood. 4. 6. 5. 8. 9. 10. 7. shine bright 1. 2. 3.

11. S311 Geelgouden oorstekers met zirkonia 69,- 12. S305 Geelgouden oorstekers 99,- 13. S303 Geelgouden oorstekers 119,- 14. S321 Geelgouden armband 19cm 259,- 15. S320 Geelgouden armband 19cm 199,- 16. S314 Geelgouden collier 45cm 519,- 17. S313 Geelgouden collier 40+2+2cm 319,- 18. S318 Geelgouden bangle ovale buis 4x60mm 959,- 19. S319 Geel/wit/roségouden armband met koord 13-26cm 179,- 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 16. Draag col l i ers met verschi l l ende l engtes voor een spee l s laagj esef fect .

CHOOSE YOUR FAVOURITES! Kor te hoops z i j n he l emaa l on- t rend en verkr i j gbaar i n ta l van u i tvoer i ngen . Per f ect rond of geomet r i sch: i t ' s up to you! 1. S370 Geelgouden klapoorringen (scharnier) 119,- 2. S366 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 299,- 3. S369 Geelgouden klapoorringen (scharnier) 369,- 4. S368 Geelgouden klapoorringen (scharnier) 379,- 5. S280 Geelgouden oorringen 389,- 6. S372 Geelgouden oorringen 199,- 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. S364 Geelgouden oorstekers 319,- 8. S305 Geelgouden oorstekers 99,- 9. S363 Geelgouden klapoorringen (scharnier) 749,- 10. S365 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 289,- 11. S367 Geelgouden klapoorringen (scharnier) 319,- 12. S373 Geelgouden oorstekers 119,- 13. S371 Geelgouden oorringen 629,- 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Raymond Weil De elegante en tijdloze collectie viert de artistieke en muzikale geest achter het DNA van het merk. In de voetsporen van de grote componisten promoot het Zwitserse horlogeambacht van RAYMOND WEIL met respect voor de traditie en het erfgoed d t van generatie op generatie wordt doorgegeven bin en het familiebedrijf. toccatacollection 5925-PC-00300 1.125,- 5925-STP-00300 1.050,- 5985-P-00359 1.175,- 5985-PC-00359 1.025,- 5385-ST-00659 975,-

Raymond Weil De collectie is ontworpen ter ere van de vrijgevochten man die zijn lot in eigen hand wilt houden. De mixt klassiek en ingetogen tot een harmonieus en uniek ontwerp wat resulteert in elegante mechanische horloges welke voor verschillende gelegenheden gedragen kunnen worden. GMT 2761-STC-50001 2.725,- Automatic Chronograph 7741-ST3-50021 3.795,- freelancer collection

shine bright like 1. S653 Geelgouden hanger met zirkonia 499,- 2. S646 Geelgouden oorstekers met zirkonia 119,- 3. S648 Geelgouden klapoorringen (scharnier) paperclip met zirkonia 479,- 4. S647 Geelgouden oorhangers met zirkonia 399,- 5. S652 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 579,- 6. S660 Geelgouden ring met zirkonia 369,- 7. S657 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 479,- 8. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 9. S658 Geelgouden hanger met zirkonia 229,- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

the Star you are I nnovat i eve s l u i t i ngen maken dee l u i t van het es thet i sche concept . 10. S651 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 769,- 11. S656 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 349,- 12. S654 Geelgouden collier met zirkonia 42+3cm 479,- 13. S650 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 349,- 10. 11. 12. 13.

Master the art of je ne sais quoi 1. S704 Geelgouden armband 21,5cm massief 3.599,- 1.

Seiko SSK003K1 490, SSK001K1 490,

Seiko SRPK31K1 350, SRPK33K1 350, SRPK35K1 350, SRPK29K1 350,

1. S779 Zilveren collier 45cm 169,- 2. S780 Zilveren collier 40+4cm 55,- 3. S778 Zilveren collier 43+4cm 349,- 4. S776 Zilveren collier 50cm 479,- 5. S777 Zilveren collier 45cm 189,- 1. 2. 3. 4. 5.

LIVE Every day is a chance to live up to your full potential 1. S775 Zilveren armband 17+4cm 159,- 2. S783 Zilveren armband 18,5+2cm 149,- 3. S784 Zilveren armband 17+2cm 135,- 4. S782 Zilveren armband 19cm 229,- 5. S781 Zilveren armband 18+1cm 289,- 5. 1. 2. 3. 4. Vas thouden aan één s t i j l of di verse bandj es combi neren? Er i s geen j u i s t of fout a l s het op s i eraden aankomt ! 3. S784 Zilveren armband 17+2cm 135,- 4. S782 Zilveren armband 19cm 229,- 5. S781 Zilveren armband 18+1cm 289,-

shine bright like 1. S768 Zilveren ring met zirkonia 75,- 2. S766 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 95,- 3. S764 Zilveren oorringen met zirkonia 89,- 4. S762 Zilveren oorhangers 49,- 5. S765 Zilveren armband met zirkonia 17+3cm 89,- 1. 2. 3. 4. 5.

6. S756 Zilveren oorstekers met donkergrijs maansteen 95,- 7. S748 Zilveren oorstekers met zirkonia 32,50 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 10. the Star you are 8. S749 Zilveren collier 41+4cm 25,- 9. S750 Zilveren hanger met zirkonia 25,- 10. S749 Zilveren collier 41+4cm 25,- 11. S757 Zilveren hanger met donkergrijs maansteen 79,- 12. S752 Zilveren ring met zirkonia 32,50 13. S759 Zilveren ring met donkergrijs maansteen 89,-

Buddha to Buddha Zilver 1 ' 3. 6. 9. 14. �,..3r�( � .! I • ·,�'Yl, •. • �' \ : - 12. 1. 4. 7. 10. 15. 2. 5. 8. 11. 13. 16. ' u ; - rr - i @ u .,. . ;,; rf: 1 ' ' � .c,.1/ ?/ '' 1. Barbara Tag €89,- 2. Ben Small Earrings €119,- 3. Esther XS Necklace 60 cm €799,- 4. Nurul/Ellen Ring €129,- 5. Ellen Small Earrings €119,- 6. Nathalie Small Texture Ring €139,- 7. Edwin/Ben Small Ring €129,- 8. Barbara XS Ring €99,- 9. Nathalie XS Texture Bracelet €399,- 10. Edwin/Ben Small Bracelet €699,- 11. Ellen Tiger Eye Bracelet €399,- 12. Esther XS Bracelet €309,- 13. Nurul Bracelet €429,- 14. Spirit Bead Soladite Tigereye €269,- 15. Mangky Leather Brown Bracelet €239,- 16. Ellen Leather Navy €139,-

Buddha to Buddha Zilver ;

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mesmerising and surprising, every time. 1. S824 Zilveren geoxideerde ring 119,- 2. S819 Zilveren ring met zirkonia 35,- 3. S809 Zilveren ring met zirkonia 49,- 4. S814 Zilveren ring 119,- 5. S768 Zilveren ring met zirkonia 75,- 6. S803 Zilveren ring 65,- 2. 4. 6.

1 ARMBANDEN65 € (2035/30-0516) 2 COLLIER229 € (2035/10-0516) 3 OORBELLEN 65 € (2035/21-0516) 4 OORBELLEN45 € (0501/21-0549) 5 HORLOGE 279 € (7652/74-1605) 6 HORLOGE 279 € (7632/74-1643) 7 OORBELLEN69 € (4905/21-0500) 8 COLLIER229 € (4905/10-0500) 9 ARMBANDEN119 € (4905/30-0500) 1 2 3 4 6 5 7 9 8

1 HORLOGE279 € (7630/74-1704) 2 RING45 € (0500/40-0417) 3 OORBELLEN 59 € (2838/20-1568) 4 COLLIER169 € (2838/10-1568) 5 ARMBANDEN85 € (2838/30-1568) 6 OORBELLEN39 € (0227/21-0416) 7 OORBELLEN 59 € (3038/21-0416) 8 COLLIER169 € (3038/10-0416) 9 ARMBANDEN99 € (3038/30-0416) 10 HORLOGE179 € (7610/70-1717) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9

a woman needs ropes of 1. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 2. S625 Geelgouden hanger met zoetwaterparel 95,- 3. S624 Geelgouden collier met zoetwaterparel 40+5cm 399,- 4. S621 Geelgouden collier met zoetwaterparel 40+2+2 cm 239,- 5. S617 Geelgouden oorstekers met zoetwaterparel 159,- 6 S618 Geelgouden oorstekers met zoetwaterparel 95,- 7. S616 Geelgouden oorhangers met barok zoetwaterparel 349,- 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7.

Pearls 8. S620 Geelgouden oorstekers met 2x0.01ct. H p1 diamant en zoetwaterparel 229,- 9. S615 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met barok zoetwaterparel 349,- 10. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 11. S627 Geelgouden hanger met zoetwaterparel 75,- 12. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 13. S626 Geelgouden hanger met zoetwaterparel 149,- 14. S622 Geelgouden collier met zoetwaterparel 40+5cm 349,- 15. S623 Geelgouden collier met zoetwaterparel 40+5cm 379,- 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

“WHAT'S GOOD ENOUGH FOR YOU " Zi l veren s i eraden s t ra l en t i jd l oze schoonhe id u i t . Subt i e l , de l i caat , gedur fd of opva l l end: voeg een v l eug j e e l egant i e toe aan e l ke out f i t . 1. S801 Zilveren klapoorringen (scharnier) 69,- 2. S798 Zilveren oorhangers 75,- 3. S789 Zilveren oorhangers met zirkonia 35,- 4. S797 Zilveren oorhangers met zirkonia 59,- 5. S790 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 39,- 6. S788 Zilveren oorhangers 49,- 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. S787 Zilveren oorhangers 59,- 8. S796 Zilveren oorhangers met zirkonia 79,- 9. S794 Zilveren oorhangers 29,- 10. S793 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 42,50 11. S799 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 49,- 12. S800 Zilveren oorstekers 27,50 13. S792 Zilveren oorhangers met zirkonia 119,- 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Bring out your child's enthusiasm. K 1. S896 Zilveren collier 36+4cm 25,- 2. S899 Zilveren hanger 22,50 3. S896 Zilveren collier 36+4cm 25,- 4. S898 Zilveren hanger 25,- 5. S1146 Zilveren ring 25,- 6. S880 Zilveren collier 36+4cm 49,- 7. S881 Zilveren armband 13+3cm 42,50 8. S902 Zilveren armband 16cm 32,50 9. S892 Zilveren oorstekers 25,- 10. S895 Zilveren oorstekers met zirkonia 25,- 11. S891 Zilveren oorstekers 14,- 12. S894 Zilveren oorstekers 18,- 13. S893 Zilveren klapoorringen (scharnier) 35,- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11. 7. 8. 9. 10. 12. 13.

I DS 14. S900 Zilveren armband 11+2cm 29,- 15. S901 Zilveren armband 11+2cm 16,- 16. S1160 Zilveren ring met zirkonia 25,- 17. S1153 Zilveren ring 25,- 18. S896 Zilveren collier 36+4cm 25,- 19. S897 Zilveren hanger 25,- 20. S890 Zilveren klapoorringen (scharnier) met hanger 37,50 21. S1140 Zilveren ring met roze zirkonia 25,- 22. S883 Zilveren collier 36+4cm 75,- 23. S886 Zilveren ring met parelmoer 42,50 24. S882 Zilveren oorstekers 79,- only k i d s C U T E A N D S T U N N I N G De spee l she id en vro l i j khe id van deze j uwe l en spr i ngen eru i t . 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1. S956 Geel/witgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.05ct. H SI diamant 1.099,- 2. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 3. S957 Geel/witgouden hanger met 0.07ct. H SI diamant 629,- 4. S959 Geel/witgouden ring met 0.14ct. H SI diamant 1.099,- 1. 2. 3. 4. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. De afgebeelde artikelen kunnen qua kleur en grootte afwijken van de werkelijkheid. Nadruk verboden. © 2023 Kasius Sieraden B.V. scan naar onze website

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU5MTQ0